Maltepe Üniversitesi | Kalite Yönetim Koordinatörlüğü

Kalite Yönetim Koordinatörlüğü

Üniversite Misyonumuz

Çağın değişimlerini kavrayan ve çabuk uyum sağlayabilen; yaratıcı düşünülebilen ve değişimi başlatabilen, proaktif; toplumsal sorumluluk bilincine sahip olarak bilgi ve hizmet projeleri üretebilen; var olan bilgi ve teknolojileri geliştirerek kullanabilen; ülke ve dünyanın geleceği konusunda söz sahibi olabilecek niteliklerle donanmış girişimci ve yenilikçi mezunlar vermek ve bilimsel araştırmalar yaparak ülkenin ve dünyanın refahını artırmak ve kalkınmasına katkıda bulunmaktır.

Üniversite Vizyonumuz

Düşüncede özgür, eğitimde çağdaş, bilimde evrensel" yapısıyla girişimci ve yenilikçi bir dünya üniversitesi olmaktır.

Üniversite Kalite Politikamız

  • Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlara yeni bilgi ve teknoloji üreterek bugüne ve geleceğe katkı sağlayan,
  • İş arayan değil, iş için aranan, girişimci ve yenilikci mezunlar yetiştiren,
  • Toplumsal sorumluluk bilinci ile hareket eden ve bu anlamda projeler geliştiren,
  • Paydaş memnuniyeti odaklı başarıya yönelen,
  • Çalışan onuru ve huzuruna uygun çalışma ortamı sağlayan,
  • Sürdürülebilirlik anlayışı içinde eğitim-öğretim, araştırma ve toplumsal faaliyetlerin içeriğini ve kalitesini sürekli iyileştirmeyi temel alan,
  • Üniversite-sanayi işbirliğine önem veren,
  • Ülkemizin refah seviyesinin yükseltilmesine katkıda bulunan, bir kalite yönetim sistemi oluşturmak, uygulamak ve sürekliliğini sağlayarak çağdaş bir dünya üniversitesi olmaktır.

Kalite Yönetim Koordinatörlüğü

Komisyonun yetki, görev ve sorumlulukları, 2010 yılında kurulmuş olan ve kalite güvence sisteminin belli bir koordinasyon içinde ve aynı standartlarda yürütülmesini sağlamaya çalışan, kalite güvencesi ile ilgili tüm çalışmalarından sorumlu EKÇK ile birlikte çalışarak Üniversitenin kalite güvence sisteminin gelişimi için destek vermek ve işbirliği içinde olmaktır.

Maltepe Üniversitesi Kalite Komisyonu Üyeleri

Başkan Prof. Dr. Şahin KARASAR Rektör 
Üye* Prof. Dr. Belma AKŞİT Rektör Yardımcısı
Üye Dr. Öğr. Üyesi İlkün ORBAK Genel Sekreter
Üye Prof. Dr. Ranan Gülhan AKTAŞ Maltepe Üniversitesi Kanser ve Kök Hücre Araştırma Merkezi Müdürü
Üye Prof. Dr. Durmuş GÜNAY Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi
Üye Prof. Dr. Özay GÜRTUĞ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekan Vekili
Üye Prof. Dr. Zafer ÖZTEK Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi
Üye Dr. Öğr. Üyesi Şafak GÜNDÜZ Kalite Yönetim Koordinatörü
Üye Dr. Öğr. Üyesi Gökçe GÜVERCİN SEÇKİN Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi
Üye Dr. Öğr. Üyesi Ayça KOCA Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi
Üye Dr. Öğr. Üyesi Mürşide ÖZGELDİ İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı
Üye Dr. Öğr. Üyesi David Terence THOMAS Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı
Üye Dr. Öğr. Üyesi Müge ÜREM Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi
Üye Öğr. Gör. Nuran KARAAĞAOĞLU Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi
Üye Öğr. Gör. Seran KÜÇÜK Yabancı Diller Yüksekokulu Öğretim Görevlisi
Üye Öğr. Gör. Evrim TUNCEL SOMYÜREK Yabancı Diller Yüksekokulu Öğretim Görevlisi
Üye Sevim ÇAVDARLI Strateji ve İş Geliştirme Direktörü
Üye Faik KAPTAN İlçe Milli Eğitim Müdürü
Üye Durmuş KOCA Türk Hava Yolları Kalite Müdürü
Üye Erdal YAŞLICA Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı
Üye Ahmet Kadir ÇAKIR Öğrenci Konseyi Başkanı
* Rektörün katılmadığı durumlarda komisyona başkanlık yapar.

2018 Maltepe Üniversitesi Personel Memnuniyet Raporu

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel